LAND ACQUİSİTİON OF FOREİGN REAL AND LEGAL PERSONS DESİGN AND İMPLEMENTATİON OF İNVESTMENTS


 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "