Hizmetlerimiz


Avrupa Birliği Hibe Programları Hakkında Sık Sorulan Sorular için tıklayınız...

HİZMETLERİMİZ

 

-Ülkemizde Sanayi, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Turizm, Enerji, Eğitim, Sağlık, Çevre, Ulaşım ve Bilişim konuları ile iştigal eden Tüzel kişiler için, Avrupa Birliği 7. Çerçeve, TKDK (IPARD), Kalkınma ajansları, Kosgeb ve Sanayi ve Tarım bakanlığı programlarına sunulmak üzere, hibe projeleri hazırlamak.

 

-AB ve TKDK (IPARD)ın  öncelik verdiği konular olan Arge çalışmaları, Eğitim, inovasyon, yeni ürün çeşit geliştirme, teknoloji transferi, kapasite geliştirme, kalite belgelerine sahip olma, markalaşma, istihdam yaratma, kurum kapasitesi geliştirme, verim ve kalite artırma, raf ömrü uzatma, çevre zararlarının bertaraf edilmesi, materyallerin geri dönüşümü, sürdürülebilir enerji, gıda güvenliği, yem güvenliği, hayvan konforu, organik Tarım, eko turizm, termal turizm, sağlık turizmi, alternatif turizm konularında hayallerinizi ve fikirlerinizi projeye dönüştürmektir. Projelerinize en uygun hibe ve kredileri sağlamaktır. Yatırım danışmanlığı yapmak ve uygulamaya geçirmektir.

 

- Organik ve konvansiyonel tarım kapsamında yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara fizibilite ve proje hazırlamak,- Danışmanlık Yapmak,

- Meyve Bahçesi Tesis Etmek,

- Meraların Islah edilmesi amacıyla kiralanması, Mera ıslah ve Amenajman Projeleri hazırlanması ve uygulanması

- Hazine arazilerinin Organik Tarım Yatırımları için projelendirilmesi,

- Orman arazilerinin 49 yıllığına kiralanarak ağaçlandırılması,

- Organik Ürünlerin Pazarlanması, - Organik Girdi Temini

- Yatırım Teşvik Belgesi Alınması

- Kobileri AB standartlarına ulaştırmak

- Sürdürülebilir Enerji projeleri

- Tarımsal Ürünlerinin Muhafaza, depolama, Ambalajlama ve Paketleme tesis projeleri

- Tarıma dayalı sanayi projeleri

 

BİTKİSEL ÜRETİM PROJELERİ  (Meyve Yetiştiriciliği, Sebze Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Itri ve Tıbbi Bitkiler Yetiştiriciliği)

HAYVANSAL ÜRETİM PROJELERİ (Büyükbaş, küçükbaş, kanatlılar)

SU ÜRÜNLERİ PROJELERİ (Alabalık Yetiştiriciliği, Pekin Ördeği Yetiştiriciliği, Kaz Yetiştiriciliği)

SERACILIK (Serada Sebze, Meyve ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği.)

MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

PROJELERE FİNANS SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

- Dünya Bankası(% 80 hibeli)

- Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programları(%50-90 hibeli programlar)

- Avrupa Birliği (AB) Kalkınma Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Programı(%50-65 hibeli),(TKDK)

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı( % 50 hibeli Ekonomik Yatırımlar)

- Kalkınma Ajansları (% 50 hibeli)

-TÜBİTAK

-Ekonomi Bakanlığı (Yatırım Teşvik Belgesi)

- Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Ağaçlandırma Kredileri

- T.C. Ziraat Bankası

- Ulusal ve Uluslar Arası Finans Kurumları

 

ENTEGRE PROJELER

- Organik Meyve Yetiştiriciliği Entegre Projeleri

- Organik Sebze Yetiştiriciliği Entegre Projeleri

- Organik Itri ve Tıbbi Bitkiler Entegre Projeleri

- Büyükbaş Hayvancılık Entegre Projeleri

- Organik Tarım Entegre Projeleri

- Organik Turizm Entegre Projeleri

- Organik Tarım Turizm Entegre Projeleri

 

TARIMSAL SANAYİ YATIRIM TESİS PROJELERİ

- Solucan Kompostu ( Vermikompost) Yapım ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi

- Zeytin ve Zeytin Yağı İşleme, Boylama, Paketleme Tesisi

- Kiraz İşleme Boylama Paketleme Tesisi

- Meyve Boylama Tesisi

- Reçel, Marmelat Tesisi

- Soğuk Muhafaza ve Ürün İşleme Tesisi

- Itri ve Tıbbi Bitkiler Uçucu Yağ Tesisi

- Itri ve Tıbbi Bitkiler Paketleme Tesisi

- Itri ve Tıbbi bitkiler Ekstrakt yapımı

- Süt ve Süt Ürünleri İşleme, Paketleme Tesisi

- Et ve et ürünlerinin işlenmesi Tesisi

- Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi tesisi

- Kompost Fabrikası

- Nar Suyu ve Taneleme Tesisi

- Mısır Kurutma Tesisi

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "