Başlıksız Belge

KIRSAL TURİZM (Otel, Restoran vb.) PROJELERİ


 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "