Misyon ve Vizyonumuz


Misyonumuz

Sanayi, Gıda Ülkemizde Sanayi, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Turizm, Enerji, Eğitim, Sağlık, Çevre, Ulaşım ve Bilişim konuları ile iştigal eden veya yeni başlayacak olan  şirketleri AB standartlarına Ulaştırmaktır. AB,TKDK(IPARD),Kalkınma Ajansları, Kosgeb ve Sanayi ve Tarım bakanlıklarndan oluşan Mali yardımlarından faydalandırmaktır.

Hem ekonomik hem de ekolojik (organik) ürün elde etmektir. Tarladan çatala izlenebilirlik, gıda güvenliği ve sağlıklı bir yaşam sunmaktır.
 

  •  
  • Tüzel kişiler için, AB ve TKDK (IPARD) direktifleri doğrultusunda, AB Mali Kaynaklarını kullanarak AB standartlarında yatırımlar gerçekleştirmektir.
  • Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri ile işbirliği halinde, Ülkemizde Sanayi, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Turizm, Enerji, Eğitim, Sağlık, Çevre, Ulaşım ve Bilişim konularında özgün projeler gerçekleştirmektir.
  • Tek başına değil ekip ruhuyla, Türkiye'nin dört bir yanında konusunda uzman 50 kişilik ekibiyle uzmanlık tabanlı projeler yönetmektir.
  • Hibe ve kredi veren tüm kurum ve kuruluşların istediği formatlara göre projeler hazırlayarak, finans sorunu bulunan yatırımcılara çözüm önerileri sunmaktadır.
  •  Ekosistemi koruyan, sürdürülebilir, sağlıklı ürünler elde ederek, kendimiz için sağlıklı bir yaşam, geleceğimiz için sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır.
  • Sürdürülebilirliğine inandığımız Projeleri yönetmektir.

 

BAŞARIMIZ.......

Türkiye'de ilk defa direk AVRUPA BİRLİĞİNE(direkt Bruxelles ) kobiler için hazırladığımız 27 adet projemizden tamamı hibe almaya hak kazanmıştır.

Ipard programına sunulan ve onaylanan en yüksek bütçeli (6.914.800 TL Bütçe, 3.457.400 TL hibe) proje, şirketimiz tarafından hazırlanmıştır. Şirketimiz Türkiye genelinde TKDK (IPARD) programının tüm tedbirlerine projeler hazırlamış ve büyük başarılar sağlamıştır.

GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Propramı kapsamında Ekonomik yatırımlar için sunduğumuz projelerin tamamı onaylanmış ve uygulanmıştır.

Yatırımcılarımız için Yatırım Teşvik Belgesi (Ekonomi Bakanlığı) alınmıştır.

Türkiye’de İlk defa Mera ıslah ve Amenajman projesi hazırlayarak ve Meraların ıslah amacıyla kiralanmasını gerçekleştirilmiştir.

AB standartlarında Büyükbaş ve Küçükbaş  hayvancılık projeleri tarafımızdan yürütülmektedir. 


TEK KİŞİ DEĞİL, EKİP RUHUYLA ÇALIŞIYORUZ.

Bitkisel Üretim Projeleri:
 Bitki Yetiştirme Tekniği Uzmanı koordinatörlüğünde; toprak yönetimi, bitki besleme, sulama, hastalık-zararlı yönetimi ve tarım ekonomisi uzmanlarının işbirliği ile projelendirilir. Yatırımcıya yerli ve yabancı kaynaklardan finans sağlanır. Uzmanların danışmanlığında Anahtar teslim bahçe ve seralar tesis edilir. 3 yıl boyunca işletmedeki teknik elemanlara ve işçilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilir. Sonrası, kritik dönemlerde uzmanların yönlendirmeleri şeklinde devam eder.

Hayvansal Üretim Projeleri: Hayvan yetiştirme Uzmanı koordinatörlüğünde, hayvan besleme, hayvan sağlığı, çayır mera yem bitkileri uzmanları işbirliği ile projelendirilir. Anahtar Teslim(Ahırların yapılması, makine parkının oluşturulması, süt sağım ünitesi, rasyon hazırlama, bilgisayarlı sürü yönetim sistemi) Hayvancılık İşletmeleri Tesis Edilir. Yurtiçi ve Yurtdışından Hayvan temin edilir.

Entegre Tarım Turizm projeleri: Multidisiplinlerin bir araya geldiği uzman kadro oluşturulur. Ön fizibilite, projelendirme, finans sağlama, bütçelendirme, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme karlılık ile sonuçlandırılır.

AB Projeleri: Yatırımcının Mali ve Sosyal yönü incelenir. Proje konusu AB uzmanları görüşüne sunulur. Projeye uygun AB Teklif Çağrıları Belirlenir. Yurtdışından Proje Ortakları sağlanır. Projeler 9 kişilik Uzman ekip tarafından hazırlanır. Yatırımcı için en uygun teklif çağrılarına sunulur. Proje uygulama süresinde hizmetimiz devam eder.

SANAYİ, GIDA, SAĞLIK,TURİZM, ÇEVRE, ENERJİ, HAYVANCILIK, KONVANSİYONEL TARIM, ORGANİK TARIM, İYİ TARIM UYGULAMALARI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM KONUSUNDA ÖZGÜN PROJELER ÜRETMEK, FİNANS SAĞLAMAK VE UYGULAMAK BİZİM İŞİMİZ.

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "