Üreticiden Tüketiciye Gıda Güvenliği Kanıtlanmış Soğukta Muhafaza ve Ürün İşleme Tesisi Projesi


 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "