BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?


Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin her sektör için belirlenmiş öncelikli illerdeki potansiyel yararlanıcılar grubunda yer alması.

Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin KOBİ tanımına uygun olması (250 den az çalışan, yıllık ciro 25 milyon altında olmalıdır)
 

Sektöre göre Tarımve Köyişleri Bakanlığı kayıt sistemlerinde yer alması.

Başvuru sahibi üretim ve tesisi ile ilgili tüm yasal izinlere sahip olması (Gıda Sicil,Gıda Üretim ÇED, Tesis ve yeri ile ilgili izinler, Ruhsatlar)

Ulusal vergi sistemine kayıtlı olması

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Borcu Bulunmaması.

Gerçek Kişi Başvurularında 65 yaş sınırı söz konusudur.Gerçek kişi başvuru sahipleri ile, tüzel kişi başvurularında yetkili / temsile haiz çalışanın mesleki yeterliliğe sahip olması.

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "