IPARD NEDİR?


Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım aracı olan IPA nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Kapsamında Uygulanacak projelere ilişkin 28.07.2010 tarihinde Şartlı Proje Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

28.07. 2010 tarihinde şartlı başvuru çağrı ilanı Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Sivas, Samsun, Şanlıurfa, Tokat,Trabzon, Van, Yozgat İllerini Kapsamaktadır.

Ocak 2011 tarihi itibarıyla; Ağrı,Aksaray,Ankara,Ardahan,Aydın,Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mersin, Muş Uşak İllerini Kapsamaktadır.

IPARD programı kapsamında 42 ilde yapılacak projelerde, kobilere 50.000-3.000.000 AVRO arasında hibe verilecektir. Hibe oranı % 50-65 olacaktır.

28.07.2010 tarihindeki, Şartlı Proje Başvuru İlanında aşağıdaki iller ve konular Yer almaktadır.

SÜT ÜRETEN İŞLETMELER

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum , Erzurum,İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat illerini kapsamaktadır. Ahır yapım, modernizasyon kapalı ahır modernize depo, süt toplama, garaj inşaatı, yem tesisi, yem hazırlama ve dağıtma makinesi-sağım odası,süt soğutma ve depolama makineleri gübre işleme ve depolama tesisi suluk, fırça, yatak vb-sürü yönetim programı hibe kapsamındadır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Afyonkarahisar,  Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas,  Şanlıurfa, Tokat,Yozgat illerini kapsamaktadır.Süt işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi, yeni süt işleme tesisi yapımı,makine alımı,labaratuvar,paketleme ekipmanı, depolama ve soğutma sistemi, süt taşıma ekipmanı, hibe kapsamındadır

MEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya, Malatya,Samsun, Tokat illerini kapsamaktadır. Meyve ve sebzelerde;Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk taşıma aracı, yazılım hibe kapsamındadır

SU ÜRÜNLERİNIN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerini kapsamaktadır.Balıkçılık ve su ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi, yeni tesisi, soğutma, işleme, paketleme ekipmanı, hibe kapsamındadır

ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat illerini kapsamaktadır. Sadece üretici grubunun kuruluş ve idari masrafları uygun harcamalardır.

YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon illerini kapsamaktadır. Binalar, üretim tesislerinin inşası, modernizasyonu ve genişletilmesi, paketleme, tanıtım, satış mağazası, yazılım hibe kapsamındadır

KIRSAL TURİZM

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon illerini kapsamaktadır. Pansiyon-restoran-çiftlik tanıtım satandı-at biniciliği-rafting-balık avcılığı-dağ bisikleti gezileri-tüm tesisler için ekipman konaklama binalarının yapımı Yeme-içme tesisleri yada çiftlik ürünleri için tanıtım standları kurulması, hibe kapsamındadır

SU ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaras, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van illerini kapsamaktadır. Balık Akuakültür çiftliklerinin yapımı, genişletilmesi veya modernizasyonu, iyileştirlmesi, yemleme besleme ekipmanları,soğuk depo vb.-arıtma hibe kapsamındadır.

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "