Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı(KKDYP) Kapsamında, 14. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi çağrısı açılmıştır


TARIMA DAYALI  EKONOMİK YATIRIMLARA % 50 HİBE DESTEĞİ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı(KKDYP)  Kapsamında, 14. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ (Teblig No:2020/24) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Proje başvuruları elektronik ortamda    www.tarim.gov.tr  adresinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi 07 Mart 2021 dir. Girişi yapılan başvuru dosyaları başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde İl Müdürlüğüne teslim edilir.Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30/11/2021’dir. Tüm konularda hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Geriye kalan  %50 ve KDV’si başvuru sahibi tarafından karşılanır. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Aynı puanı alan  projelerde, başvuruyu önce tamamlayan projelere, öncelik sağlanmaktadır. Türkiyenin 81 ilde  uygulanmaktadır

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "