PROJE FAALİYET AŞAMALARI


Proje onaylandıktan sonra, Proje Sahibi ile TKDK arasında hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, proje uygulama aşaması başlar. Uygulama aşamasında Proje sahibi ile inşaat işleri ve makine ekipman tedarikçilerin sorumluluklarını kapsayan doküman şirketimiz tarafından hazırlanır. Şirketimiz uygulayıcı kuruluş olmayıp,  ödeme talep dosyasına uygun olarak aşağıdaki evrakların hazırlanması için danışmanlık hizmeti verir.

Zeyilname: Proje sahibi tarafından başvuru aşamasında verdiği bilgilerde değişiklik talep edilmesi durumunda; Temsil ve izama yetkili kişinin değişmesi (Tüzel kişilikler için), Faydalanıcının adında, ticari unvanında ya da ticaret sicil numarasında değişiklik, Herhangi bir tedarikçi / yüklenici değişikliği, Banka veya banka hesap numarası değişikliği, Herhangi bir faaliyet döneminin başlangıç tarihi/süresi (uzatma veya kısaltma) / bitiş tarihinde değişiklik, Ödeme talep paketi teslim tarihinin değiştirilmesi, Herhangi bir harcama kaleminde değişiklik (Herhangi bir harcama kaleminin adı, tipi, miktarı, kalitesi, menşei ile ilgili değişiklikler), Yatırımın teknik özelliklerinde ya da çizimlerde değişiklik, Yatırımın amacını olumsuz etkilemeyen diğer değişiklik talepleri için şirketimiz proje sahibi tarafından yeni verilen bilgilere ve dokümanlara göre zeyilname dosyasını hazırlar. Değişiklik talebinde oluşacak bütçe kesintilerinden şirketimiz sorumlu değildir.

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "