TEKNİK ŞARTNAME VE TEKLİF DOKÜMANLARI HAZIRLIĞI


İnşaat İşleri Teknik Şartname Ve Keşif Özetlerinin Hazırlanması

İnşaat işleri için, TKDK çağrı rehberine uygun olarak teknik şartname ve hazırlanan metrajlara uyumlu olarak, 2019 yılı bayındırlık birim fiyatlarını aşmayacak şekilde, çağrı rehberinde belirtilen keşif özeti hazırlanır.

Makine Ekipman Teknik Şartname Hazırlanması

TKDK çağrı rehberi formatına göre teknik şartname hazırlanır. Proje kapsamında alımı yapılacak makine ve ekipmanlar için, proje sahibi tarafından belirlenen, en az 3 firmadan makine ekipmanları için teknik özellikleri talep edilir. TKDK formatına göre teknik şartname hazırlanır.

Teklif Davet Formlarının Hazırlanması

TKDK çağrı rehberi formatına göre teklif davet formları hazırlanır. Ekinde; teklife ilişkin genel şartlar, teknik şartname, örnek boş teklif formu, İnşaat işleri için metraj ve keşif özetleri ile ve potansiyel tedarikçilerden istenen evrak listesi bulunmalıdır.

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "