400 dekar alanda Mera Islah ve Amenajman projesi/ Borusan holding/ Afyon


 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "