IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi, Üçüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır


IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik  Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri  kapsamında, Üçüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.
 
http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/ProjeIslemleri/SozlesmeImzalamayaHakKazananlar/3_Cagri_3_Grup_Hak_Kazananlar.pdf
 
 
 

 

 

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "