Erol Tekeli Meyve Bahçesinde Don Zararını Önleyici Sistemlerden Rüzgar Makine Alımı Projesi


Proje Bütçesi: 450.000,00

 EROL LUC TEKELİ
ADANA

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "