Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022-2023 Başvuru Dönemi Uygulama Rehberlerinde Değişiklik Yapılmıştır


Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2020/24 ve 2020/25 No.lu Tebliğlere bağlı olarak hazırlanan 2022-2023 Başvuru Dönemi Ekonomik Yatırımlar Uygulama Esasları, A ve B İş Planı Uygulama Esasları ile A ve B İş Planı Uygulama Rehberi Eklerinde değişiklik yapılmış olup güncel

Ekonomik Yatırımlar Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ

A İş Planı Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ

B İş Planı Uygulama Esasları  için TIKLAYINIZ

Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi Ekleri için TIKLAYINIZ

A İş Planı Uygulama Rehberi Ekleri için TIKLAYINIZ

B İş Planı Uygulama Rehberi Ekleri için TIKLAYINIZ

Ekonomik Yatırımlar Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

A İş Planı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

B İş Planı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

Ekonomik Yatırımlar İşletme Planı için TIKLAYINIZ

B İş Planı İşletme Planı için TIKLAYINIZ

 

" Müşteri Allah’ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza kadar getiren elçisidir… "